ที่นอนเด็กแรกเกิด ต่างจากที่นอนเด็กโตอย่างไร

ที่นอนเด็กแรกเกิด ต่างจากที่นอนเด็กโตอย่างไร ที่นอนเด็กแรกเกิด ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ ที่มีความสำคัญสำหรับเด็กวัยแรกเกิดเพราะเด็กวัยนี้ มีร่างกายที่ยังคงอ่อนแอ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดังนั้นจำเป็นต้องนอนบนที่นอน ที่มีความเหมาะสมกับร่างกายทั้งให้ความสบายและความปลอดภัยได้มากที่สุดในขณะที่ ที่นอนของเด็กโตจะมีความแตกต่างไปจากที่นอนเด็กแรกเกิดพอสมควรครับเพราะเด็กวัยนี้ถือว่าเป็นเด็กที่มีร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วที่นอนเด็กโต จึงมักเป็นที่นอน ที่เน้นความสบายในการนอนและความสวยงามของเครื่องนอนเป็นหลัก เช่น ที่นอนลายการ์ตูน เป็นต้น ข้อแตกต่างระหว่างที่นอนเด็กแรกเกิด กับที่นอนเด็กโตนั้น ได้แก่ – ที่นอนเด็กแรกเกิด ไม่ได้เน้นที่การนอนสบายเป็นหลักหากแต่ต้องมีความปลอดภัยสูงด้วยเพราะเด็กแรกเกิดนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนกับเด็กโตพ่อแม่จึงจำเป็นต้องเตรียม ที่นอน ที่มีความปลอดภัยสูงให้กับเด็ก เช่น ที่นอน ที่ไม่นุ่มหรือไม่แข็งมากเกินไป ในขณะที่หากเป็นที่นอนเด็กโต จะเน้นที่การเลือกวัสดุที่ทำให้นอนหลับสบายได้เป็นหลัก – ที่นอนเด็กแรกเกิดไม่จำเป็นต้องมีความสวยงาม เพราะเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเด็กอ่อนนั้น ยังไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงความสวยงามได้ ต่างจากของเด็กโตที่จะเน้นความสวยงามของที่นอน และเครื่องนอน โดยที่นอนเด็กโตมักจะเป็นลายการ์ตูน หรือลายแพทเทิร์นสวยงาม มากกว่าการใช้สีพื้นๆแบบที่นอนเด็กแรกเกิด นอกจากนั้น ที่นอนของเด็กโตมักจะมีการตกแต่งที่เน้นความสวยงาม เช่น มีตุ๊กตา หมอนข้างน่ารักๆอยู่ในชุดเครื่องนอนด้วย ขอบคุณที่มาจาก: https://uppercouch.com/